Urban Age İstanbul yarışması kapsamında Engelleri Kaldır Hareketi şehir planlama ekibi tarafından gerçekleştirilen iyileştirme proje günlüğüdür.

30 Ekim 2009 Cuma

Renovatio İstanbul projesi Urban Age yarışması finalisti seçildi!


Her bireyin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiği görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda insan haklarına yönelik, toplumdaki engelleri kalıcı çözümlerle kaldırmayı amaçlayan Engelleri Kaldır Hareketi, Renovatio İstanbul şehir planlama projesiyle, Urban Age yarışmasına başvuran 87 şehir planlama projesi içerisinden finale kalan 5 projeden birisi seçildi.

Urban Age Basın bülteninden alıntıdır.
http://www.urban-age.net//news/updates/2009/10/IstanbulConference

Bu seneki Deutsche Bank Urban Age Award için İstanbul büyükşehir belediye sınırlarında dahilinde yarışmaya katılan 87 projeden 5 tanesi finale kaldı. Farklı farklı da olsa her proje, bölgesinin en büyük ve karmaşık şehrinin karşılaştığı zorlu çevresel ve toplumsal sorunlara karşı, canlı ve dahiyane fikirleri ile İstanbullular’ın yerel ölçekte bulunduğu müdaheleleri yansıtmakta.

100.000 $’LIK ÖDÜL İÇİN FİNALE KALAN 5 PROJE

* Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
* Renovatio – Engelleri Kaldır Hareketi
* Barış İçin Müzik
* Umut Çocukları Derneği – Bakırköy Gençlik Evi
* Emeğini Değerlendirme Vakfı

İSTANBUL ÖDÜL JÜRİSİ
* Ricky Burdett, Jury Chair, Director, Urban Age, London School of Economics
* Arzuhan Doğan Yalçındağ, Chair, Turkish Industrialists’ and Businessmen’s Association
* Çağlar Keyder, Professor, Sociolgy, Bogazici University, Istanbul
* Behiç Ak, Cartoonist, Architect, Istanbul
* Enrique Norten, architect, TEN Arquitectos, Mexico City and New York City
* Anthony Williams, Mayor of Washington, D.C. 1997-2006, Washington, D.C.
* Han Tümertekin, Architect, Mimarlar Design, Istanbul

Engelleri Kaldır Hareketi farklı paydaşlar arasındaki ortaklık ve işbirliğiyle var olan düzeni geliştirmek; sosyal yaşam ve paylaşım alanları eksikliğinin giderilmesi için, gerekli farkındalığını sağlayarak; erişilebilirlik konusundaki çalışmaların artmasına vesile olmayı amaçlıyor. Gerçekleştirilen Renovatio İstanbul projesi alanında bir ilk olup, ilerde yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmeyi hedefliyor.

Renovatio İstanbul projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

25 Ekim 2009 Pazar

Renovatio İstanbul Projesine Arkitera Desteği

Çalışmalarımızı yürütürken, Urban Age İstanbul yarışmasının konu edildiği internet sitelerinin bir kısmında, Renovatio İstanbul projemiz de kendine yer buldu.Erişilebilirlik problemlerine dikkat çekmek adına sesimizin daha çok çıkar olması bizleri sevindiren gelişmelerden biriydi.

Bu anlamda yer aldığımız önemli mimari platformlardan biri; mimarlığın Türkiye’de nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi ve mimari kalitenin çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için çalışmalarını sürdüren bağımsız bir mimarlık merkezi olan Arkitera idi. www.arkitera.com 'a haber olmakla başlayan sürecimiz işbirliğiyle devam etmekte.

Arkitera gibi alanında ilklere imza atmış bir mimarlık merkeziyle çalışarak engelli ulaşımına köklü çözümler getirmek, en önemli hedeflerimizden biri.

Engelleri Kaldır Hareketi olarak, Renovatio İstanbul projesinde ve bir sonraki adımımız olacak olan Renovatio University projemizde, Arkitera'dan sponsorluk bağlantılarının sağlanması konusunda destek alırken; ortak bir çalışma sonucu hayata geçirilecek olan, yeni yapılarda erişilebilirlik sorunlarına eğilmeyi mecbur kılacak bir sertifikasyon sistemiyle mimari ezberi bozmaya hazırlanıyoruz.

http://www.arkitera.com/h44730-engelleri-kaldir-hareketi-urban-age-award-istanbul-icin-kollari-sivadi.html

20 Ekim 2009 Salı

Renovatio İstanbul Urban Age Jüri Ziyareti

Projemiz ile ilgili ofis çalışmalarımızın yoğun geçtiği bir günde, Urban Age jürisinin ziyaret haberi ekibimizde sevinç ve heyecan yarattı. Herşeyin ötesinde örnek bir çalışma olarak baktığımız projemizin; mimari, sanat ve iş dünyasının bu önemli isimleri tarafından değerlendirilecek olması bizim için büyük bir gurur.

Değerli jüri üyeleri, projemizdeki uygulama yaptığımız alan ve noktaları incelemeye başladılar. Jüri başkanı aynı zamanda Urban Age Direktörü, mimarlık ve planlama profesörü Sayın Ricky Burdett'in inceleme esnasında bize yönelttiği bir soru adeta projemizi yürütme amacımızı özetledi. Kendisi; engelli erişimi ile ilgili yaptığımız bu düzenlemelerin zaten bir kanun çerçevesinde, ülke genelinde uygulanmakta olup olmadığını sordu. Bu sorunun cevabı Mimarlar Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Üyesi Sayın Han Tümertekin'den geldi; ülkemizde kanunlarla sabitlenmiş gerekli yaptırımların olmamasından dolayı, gerçekleştirilen şehir ve bölge planlama projelerinde,mimari çalışmalarda engelli erişiminin gözardı edilebilir ve genelde gözardı edilen bir konu olduğunu vurguladı. Projemizin tamamının henüz değerlendirilmemiş ve hatta tüm uygulamalarımızdan bahsetmemiş olduğumuz bu anlarda, aslında projemizi yürütmekteki amacımızı jüri üyeleri ile en iyi şekilde paylaşmış olduk.

Urban Age'e katilmaktaki en temel amacımız, erişilebilirlik problemlerine dikkat çekmektir; Renovatio Istanbul projesi bu anlamda çıkış noktamızdır. Urban Age' in bize kattıkları gerçekleştirmekte olduğumuz ve gerçekleştireceğimiz projeler açısından yolumuzu aydınlattı.

Projemizin değerlendirilmesi sırasında, değerli jüri üyelerinden aldığımız olumlu eleştiriler ve gördüğümüz takdir yüzlerimizi güldürdü.İncelemelerini tamamlayan Urban Age Jüri'sini yolcu ettikten sonra, yaşadığımız mutluluk ve motivasyonla çalışmalarımıza devam etmek üzere ofisimize geri döndük.

12 Eylül 2009 Cumartesi

Renovatio İstanbul On Birinci Gün

Bireylerin, kendilerinin dışında bulunan her şeyin çevresel bir öğe olduğu ve çevresel öğelerin sürekli etkileşim içinde olduğunun bilincine varması gerekiyor. Kişiler, sağlıklı sosyal ve toplumsal bir çevrede yaşayabilmek için, koruma ve geliştirmenin bir sorumluluk olduğunu bilerek; çevre sorunlarının çözümüne katkı ve katılım ile görev alma bilincine sahip olmalıdırlar. Projemizde kişilerin kendi yakın çevrelerinden başlayarak kazanacakları toplumsal farkındalıkla, bir şeyleri değiştirebileceklerine olan inançlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Ulaşılabilirlik tüm insanlar için yeryüzünün tüm mekânlarının, alanlarının ulaşılabilir, erişilebilir, kullanılabilir ve yararlanılabilir olmasını anlatan bir kavramdır. Örnek bir çalışma olarak baktığımız projemizle, bireylerin ulaşılabilir bir çevreye sahip olmasının en temel haklardan biri olduğuna dikkat çekmeyi umuyoruz.

Süreyi uzatacak yeni bir yasanın çıkmaması halinde, 2012 yılında tüm kamuya açık kullanımların ilgililerce erişilebilir hale getirilmesini öngören Özürlüler Yasası için, 2012’nin ne kadar geç olduğunun fark edilmesini sağlayacak bir sürece sebep olabilmek en büyük dileğimiz.

Engelleri Kaldır Hareketi Olarak sorunlara yaklaşımın gerçekçi ve kalıcı olması adına hazırladığımız projemizde herkesin desteğini bekliyoruz. Unutmayın, Engelleri Kaldır Hareketi kimsenin değil sahiplenen herkesindir.

11 Eylül 2009 Cuma

Renovatio İstanbul Onuncu Gün

Projemizin onuncu gününde site içinde yaptığımız çalışmalarımızı kontrol ettik. Yeniden düzenlemesini yaptığımız parklar, site içindeki yollar, otoparklar, bina girişlerinin orijinal hallerinin fotoğrafları ile çalışmalarımızdan sonraki hallerini karşılaştırdık. Bu şekilde görsel anlamda da bir günlük tutmuş olduk. Bu karşılaştırmalı fotoğraflarımıza da sizlerle paylaşacağız.

Site içine koymayı planladığımız navigasyon tabelalarının bulunması gereken noktaları belirledik. Bu tabelalarla önemli noktalara kolayca ulaşılmasını sağlayacağımızı düşünerek, hazırlayacağımız tabelalardaki yönlendirmelerin ne şekilde olması gerektiğini tartıştık. Yaptığımız çalışmaların günlük hayatı kolaylaştırmaya yönelik olmasının dışında, görsel olarak da insanlara hitap edebilmesi için tabelalarla ilgili tasarım çalışmalarımıza başladık.

Projemizle ilgili alacağımız referanslar için görüşmemiz gereken kişiler ile irtibata geçtik. Ayrıca projemizin işleyişi konusunda site sakinleriyle de görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerle site yaşamına kattığımız ve katabileceğimiz kolaylıklarla ilgili düşünceleri paylaşmış olduk.

Yapılan araştırmalara bakıldığında, yaşamın gitgide hızlandığı ve yapılaşmanın hızla geliştiği günümüzde, komşuluk ilişkilerinin de bu gelişmelere paralel olarak gerilediğini görmekteyiz. İnsanların duyarlılıklarını arttırmayı hedeflerken, bu duyarlılığı artıracak en önemli etkenlerden birinin iletişimi ve paylaşımları kuvvetlendirmek olduğunu düşünerek, bu projemizle iyileştirdiğimiz ortak alanların site yaşamının birbirinden koparabildiği bireyleri birbirlerine daha çok yakınlaştırmasını umuyoruz.

10 Eylül 2009 Perşembe

Renovatio İstanbul Dokuzuncu Gün

Yaşanan sel felaketi dolayısı ile moralsiz başladığımız günümüz, aslında ülkemizde bir şeylerin değişmesi adına verilmesi gereken ne çok mücadelenin olduğunu gösterdi. Şu an yürütmekte olduğumuz projemiz bizler için yarışmanın ötesinde, toplumsal açıdan bir farkındalık yaratmak adına çok büyük önem taşıyor.

Bu projeyi yürütürken en büyük hedefimiz örnek bir çalışma gerçekleştirerek bu sektörde olan, olmayan herkesin dikkatini çekmek. Çalışmalarımızda her bireyin dilediği gibi hayata karışabilmesi için çabalıyoruz; bugün Mimoza Sitesin de yaptığımız değişim yarın diğer site, konut, park, bahçe, kamusal alan şantiyelerinde de uygulanmaya başlandığında biz hedefimize ulaşmış olacağız. Bu sebeple de projemizde yaşadığımız tecrübelerimizin hepsini , daha profesyonel bir anlamda; harcanan vakitten kullanılan malzemeye, alan ölçülerinden maliyetlere kadar paylaşmayı düşünüyoruz.

Engelleri Kaldır Hareketi olarak insanların selle acılara boğulmasını değil, suya atılan minik bir taşın etkisinin suda dalga dalga yayılması gibi, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız projelerimizle kendi dalgalarımızın içinde toplumsal duyarlılığı arttırabilmeyi umuyoruz.

9 Eylül 2009 Çarşamba

Renovatio İstanbul Sekizinci Gün

Farkındalık kampanyamız kapsamında basılan tişörtlerimiz geldi. Tişörtlerimizin sadece internet üzerinden satışı yapılırken, bugün City’s alışveriş merkezinde de satılması adına görüşmelerimiz oldu.

Projemiz hakkında toplantılar yaparak durumumuzu gözden geçirdik. Sponsorluk için; görüştüğümüz ve görüşmemiz gereken firmaları, ihtiyacımız olan malzeme listesini, daha kapsamlı bilgi alarak gerçekleştirmemiz gereken uygulamaları, proje başvurusu için gereken referansları yeniden gözden geçirdik. Planlı bir şekilde ilerleyerek projemizi en iyi şekilde hayata geçirme arzusundayız.

Engelliler için yapılması gereken hidrolik asansörlerle ilgili sponsorluk görüşmeleri devam etti. Piyasaların durumu da göz önünde bulundurularak, çoğunlukla yurtdışından ithal edilen hidrolik asansörlerin, ithal edilen firmalara ödenmesi gereken yüksek bir maliyeti olması sebebiyle, bu konuda henüz olumlu bir sonuç alamadık. Bu sebeple asansör firmalarıyla olan görüşmelerimize ağırlık vermekteyiz.

Gün sonunda Kitay Yapı ve Tav Grubu, çalışan ve yöneticileriyle bir iftar yemeğinde buluştuk. Engelleri Kaldır Hareketi olarak kendilerine varoluş amacımızı ve hedeflerimizi anlatarak, proje detaylarını paylaştığımız çok keyifli bir yemek geçirdik. Tişörtlerimizden hediye etmeyi de ihmal etmedik. Bu organizasyonu gerçekleştiren sevgili Atilla Yağcı’ya çok teşekkür ederiz.